Κέντρο συμβουλευτικών υπηρεσιών «Θέραπειν»

Το κέντρο συμβουλευτικών υπηρεσιών «Θέραπειν» αποτελεί ένα σύγχρονο κέντρο ειδικών θεραπειών καθώς και πρόληψης, διάγνωσης και αποκατάστασης. Στελεχώνεται από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας με πολυετή πείρα στο χώρο και απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους, γονείς και ενήλικες.

Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία

Η παιδοψυχιατρική εκτίμηση έχει σκοπό τη διάγνωση και την εξεύρεση όλων εκείνων των παραγόντων που οδηγούν στις δυσκολίες.

Ο στόχος της ψυχολογικής υποστήριξης είναι η αρχική αξιολόγηση, παρέμβαση και θεραπεία προκειμένου να αντιμετωπιστούν όλοι οι παράγοντες που οδηγούν σε δυσκολίες.

Η λογοθεραπεία έχει σκοπό την καλλιέργεια γλωσσικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και την αντιμετώπιση δυσκολιών στην εκφορά και την άρθρωση του λόγου, την ομιλία, το λεξιλόγιο και την κατανόηση του λόγου.

Η εργοθεραπεία έχει σκοπό την ανάκτηση και τη διατήρηση δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής και τη βελτίωση της λειτουργικότητας και αυτονομίας του κάθε παιδιού.

Η ειδική διαπαιδαγώγηση έχει σκοπό την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση γενικών ή ειδικών μαθησιακών δυσκολιών.