Η λογοθεραπεία έχει σκοπό την καλλιέργεια γλωσσικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και την αντιμετώπιση δυσκολιών στην εκφορά και την άρθρωση του λόγου, την ομιλία, το λεξιλόγιο και την κατανόηση του λόγου.

Διαταραχές του Λόγου και της Ομιλίας

Αρκετά παιδιά Προσχολικής και Σχολικής ηλικίας παρουσιάζουν προβλήματα στο Λόγο.
Τα προβλήματα αυτά συνήθως είναι:

  • Διαταραχές στην Άρθρωση
  • Διαταραχές στη Γλωσσική Έκφραση
  • Διαταραχές στη Γλωσσική Αντίληψη και Έκφραση

Η έγκαιρη αναγνώριση και αποκατάσταση των παραπάνω δυσκολιών είναι εξαιρετικής σημασίας για την φυσιολογική ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων του παιδιού αλλά για την προσαρμογή του στο σχολικό πλαίσιο και τις απαιτήσεις του και την ενίσχυση της αυτοεικόνας του.

To Top