ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ !

Στο Θέραπειν παρέχουμε τη δυνατότητα σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους να μάθουν αγγλικά χωρίς δυσκολίες! Η ειδική μεθοδολογία μας, καθώς επίσης και το εξατομικευμένο και ευέλικτο υλικό μας καθιστούν την εκμάθηση των αγγλικών εύκολη και ευχάριστη!

Για πολλούς γονείς η μελέτη των αγγλικών στο σπίτι είναι ένας πραγματικός βραχνάς και πολλοί αναρωτιούνται, εάν οι μαθησιακές δυσκολίες του παιδιού τους θα επιτρέψουν μια πετυχημένη εκμάθηση της ξένης γλώσσας…

Ας δούμε τα γεγονότα!

  • Η εκμάθηση των αγγλικών είναι πλέον απαραίτητη στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό χώρο
  • Η γλωσσομάθεια ενισχύει τη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού και εάν αυτή γίνεται με την κατάλληλη μεθοδολογία και την αυτοπεποίθησή του
  • Η αγγλική γλώσσα διαφέρει σε πολλά επίπεδα από την ελληνική με αποτέλεσμα η ειδική διδασκαλία να διαφοροποιείται και να αναπροσαρμόζεται για να είναι εύστοχη

Ποιες δυσκολίες συναντούν στα αγγλικά τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες;

Σύμφωνα με μελέτες τα Αγγλικά είναι η πιο δύσκολη γλώσσα για τα άτομα με δυσλεξία. Αυτό συμβαίνει κυρίως γιατί η αγγλική γλώσσα είναι μια μη φωνητική γλώσσα (άλλα διαβάζουμε και άλλα γράφουμε), έχει 26 γράμματα με 44 ήχους, χαρακτηρίζεται ως αδιαφανής λόγω του ότι δε διδάσκονται οι ορθογραφικοί και φωνολογικοί της κανόνες ενώ θα έπρεπε και έχει γραφήματα με καθρεφτικές διαφορές και ομοιότητες ( b, d, p, q, g) που δυσκολεύουν πολύ τα άτομα με δυσλεξία τόσο στην ανάγνωση όσο και στην γραφή. Σε σχέση με την ελληνική γλώσσα που είναι φωνητική, τα λάθη που παρουσιάζουν οι μαθητές με δυσλεξία διαφέρουν. Στην μεν ελληνική τα λάθη είναι γραμματικά, ενώ στην αγγλική τα λάθη είναι κυρίως φωνολογικά.

 

 

Με ποιες μεθόδους παρεμβαίνουμε;

  • ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΩΤΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Η μαθησιακή αξιολόγηση στη μητρική γλώσσα είναι προαπαιτούμενο, ώστε να αναγνωριστεί το μαθησιακό προφίλ του μαθητή και να συγκεκριμενοποιηθούν οι δυσκολίες στη μάθηση.

  • ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Σύμφωνα με έρευνες το μάθημα στα αγγλικά πρέπει απαραίτητα να προσαρμόζεται στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες, το μαθησιακό στυλ και την μαθησιακή ετοιμότητα του κάθε παιδιού, όπως ορίζουν οι βασικές αρχές της τεχνικής της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Για τους παραπάνω λόγους είναι αυτονόητο ότι η αγγλική ως ξένη γλώσσα μπορεί να διδαχτεί αποτελεσματικά σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες από καθηγητές αγγλικών με εξειδίκευση ή επιμόρφωση στις ειδικές μαθησιακές ανάγκες.

  • ΜΕΘΟΔΟΣ Orton-Gillingham

Ο «πολυαισθητηριακός» τρόπος διδασκαλίας βοηθά πολύ και είναι απαραίτητος στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας σε παιδιά με δυσλεξία και άλλες ειδικές μαθησιακές ανάγκες. Ο εκπαιδευτικός εκτός από τη λεκτική διδασκαλία πρέπει να χρησιμοποιεί χρώμα, εικόνα, ήχο, αφή και σώμα σε μια προσπάθεια παρουσίασης του μαθήματος (γραμματική, λεξιλόγιο, συντακτικό) με βιωματικό «ζωντανό» τρόπο, διότι όταν διδάσκει μόνο με λεκτικές οδηγίες όλα περνάνε πολύ «άτονα» στη αντίληψη του μαθητή με δυσλεξία, με αποτέλεσμα να χάνει το ενδιαφέρον του, να αποθαρρύνεται και να μειώνετε πολύ η επίδοση του.

  • ΧΡΗΣΗ FLASH CARDS

Τα FLASH CARDS αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο ενίσχυσης της μαθησιακής διαδικασίας με εστίαση στην βελτίωση της ανάγνωσης μέσα από ολιστική μέθοδο και στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου και της ορθογραφημένης γραφής.

  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ

Ένας από τους ουσιαστικότερους στόχους κατά τη θεραπευτική διαδικασία μαθησιακού περιεχομένου είναι η κατάκτηση της μεταγνώσης ή αλλιώς η εκπαίδευση του μαθητή να μελετά και να μαθαίνει αυτόνομα κάτι. Η ενίσχυση της γενίκευσης άπτεται αυτής της διαδικασίας.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

 

FLASH CARDS

 

 

 

 

 

ΟΜΗΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΝΑΗ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ-ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ MEDD.

About Author