Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

 

Σύμφωνα με το Centers for Disease Control and Prevention (CDC), ως αναπηρία ορίζεται οποιαδήποτε κατάσταση του σώματος ή του νου που δυσκολεύει το άτομο με αυτή την κατάσταση να συμμετέχει σε δραστηριότητες και να αλληλεπιδρά με τον κόσμο γύρω του. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αναφέρει πως η αναπηρία προκύπτει ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης ενός ανθρώπου με κάποια πάθηση, κάποιων  προσωπικών και περιβαλλοντικών παραγόντων, όπως η αρνητική στάση, των μη προσβάσιμων κτιρίων και μέσων μεταφοράς και της περιορισμένης κοινωνικής υποστήριξης.

Πάνω από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως ζουν με κάποια αναπηρία, ενώ 190 εκατομμύρια άνθρωποι μεγαλύτεροι των 15 ετών έχουν σημαντικούς περιορισμούς στη λειτουργικότητα (ΠΟΥ, 2020).

Όσον αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση, έρευνα των Morningstar, Kurth και Johnson το 2017 έδειξε πως οι περισσότεροι από τους μαθητές με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, Νοητική Υστέρηση, Αισθητηριακές Μειονεξίες και πολλαπλές δυσκολίες έχουν περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση στη Γενική Εκπαίδευση. 

Όπως η πρόσβαση στις δομές του τόπου διαμονής, έτσι και η πρόσβαση στη Γενική Εκπαίδευση θα πρέπει να παρέχεται σε περισσότερους μαθητές με αναπηρία, μιας και η εκπαίδευση τους πρέπει να είναι κατάλληλα φιλόδοξη, με απαιτητικούς στόχους και να λαμβάνει υπόψη το δυναμικό ανάπτυξης κάθε μαθητή (Wehmeyer, 2020).

Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως προσαρμόζουμε τον κόσμο στα μέτρα μας, δεν προσαρμοζόμαστε εμείς στα μέτρα του κόσμου. Όλα τα υλικά είναι φτιαγμένα για να υποστηρίζουν τη δομή του σώματός μας.  Αν οι σκάλες της πολυκατοικίας μας ήταν χτισμένες με ένα μέτρο απόσταση ανάμεσα στο κάθε σκαλοπάτι, θα είχαμε όλοι δυσκολία να ανέβουμε τις σκάλες. Αντίστοιχα, αν το σχολείο, η κοινωνία και η θέλησή μας δεν μας έσπρωχναν να διαβάσουμε, θα είχαμε όλοι χαμηλή μαθησιακή επίδοση. Αν δεν είχαμε έναν κοινωνικό κύκλο και περιοριζόμασταν σε ένα μικρό δωμάτιο, θα είχαμε όλοι κοινωνικά ακατάλληλες συμπεριφορές. 


Δεν υπάρχει αναπηρία όταν υπάρχει προσαρμογή.

 

Πηγές:

Wehmeyer et al. (2020) The State of Inclusion With Students With Intellectual and Developmental Disabilities in the United States. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities. https://doi.org/10.1111/jppi.12332

Morningstar M. E., Kurth J. A., Johnson P. E. (2016) Examining National Trends in Educational Placements for Students With Significant Disabilities. Remedial and Special Education. https://doi.org/10.1177%2F0741932516678327

Dymond et al. (2020) Why Aren’t Students With Severe Disabilities Being Placed in General Education Classrooms. Research and Practice for Persons with Severe Disabilities. https://doi.org/10.1177%2F1540796920909171

https://www.cdc.gov

https://www.who.int/health-topics/disability#tab=tab_1

About Author