Σχολική μελέτη παιδιών δημοτικού & γυμνασίου

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ!

Στο κέντρο συμβουλευτικών υπηρεσιών Θέραπειν παρέχουμε τη δυνατότητα σε όλους τους μαθητές ανεξαρτήτως δυσκολιών να μελετήσουν, να μάθουν πώς να μαθαίνουν και να αγαπήσουν το σχολείο και το βιβλίο!
Η ολιστική και διαλεκτική φιλοσοφίας μας, καθώς επίσης και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό που διαθέτουμε, διαμορφώνουν όλους τους αναγκαίους όρους, ώστε κάθε παιδί κι έφηβος να ολοκληρώνει τα μαθήματά του εύκολα, ευχάριστα και γρήγορα.
Η υπηρεσία μας αυτή είναι μοναδική, γιατί έχουμε τη γνώση, η οποία απαιτείται για την εύστοχη και λειτουργική ιεράρχηση των μαθησιακών στόχων και τη διαχείριση του χρόνου. Γνωρίζοντας σε βάθος τη φυσιολογία του παιδιού και τις γνωστικές δεξιότητες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των μαθημάτων σχεδιάζουμε εξατομικευμένη μελέτη για κάθε παιδί.
Τα οφέλη της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στον χώρο της μελέτης είναι πολλά. Τα βήματα που ακολουθούμε είναι τα εξής:

• Αξιολογούμε μαθησιακά το παιδί
• Δημιουργούμε ατομικό φάκελο μαθησιακού προφίλ
• Εδραιώνουμε την προβλεπόμενη επικοινωνία με τον γονέα και τον εκπαιδευτικό (και των ξένων γλωσσών)
• Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε την καταλληλότερη συνθήκη μελέτης για τον μαθητή
• Διαμορφώνουμε πλάνο επιβράβευσης
• Επιλέγουμε τις κατάλληλες δημιουργικές δραστηριότητες για το πέρας της μελέτης
Ειδικά για τους μαθητές που έχουν διαγνωστεί ως να έχουν κάποια ειδική ή γενική μαθησιακή δυσκολία το πρόγραμμά μας είναι απαραίτητο. Για αυτούς τους μαθητές η μελέτη με ειδικούς παιδαγωγούς είναι πραγματικό δώρο, αφού αυτή πραγματοποιείται ΧΩΡΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ και σε άμεση σύνδεση με το μαθησιακό πρόγραμμα παρέμβασης.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ!
Η μελέτη στο γυμνάσιο είναι μια δύσκολη υπόθεση! Τα γνωστικά αντικείμενα ποικίλουν και οι όποιες δυσκολίες διογκώνονται…
Η ειδική μαθησιακή υποστήριξη που προσφέρουμε κατά τη μελέτη των μαθητών γυμνασίου τους επιτρέπει να κατανοούν το επιστημονικό περιεχόμενων των μαθημάτων και να γοητεύονται από αυτό. Για ορισμένα μαθήματα αυξημένης δυσκολίας, όπως τα αρχαία και η ιστορία, στο Θέραπειν διαθέτουμε δικό μας ειδικό υλικό προσαρμοσμένο στη σχολική τάξη. Η μεθοδολογία για τη διδακτική των μαθημάτων με κείμενα μεγάλης έκτασης είναι η μοντελοποιημένη κατευθυντική μέθοδος.

Για το κόστος και τις ώρες της μελέτης μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο: 210 6771886.

Ομήρου Δήμητρα Δανάη
Φιλόλογος- Ειδική Παιδαγωγός Medd

About Author