Συμπτώματα ΔΕΠ-Υ

«Υπερκινητικότητα»

Το περισσότερο ενοχλητικό ίσως από τα συμπτώματα της ΔΕΠΥ είναι η Υπερκινητικότητα.

Κριτήρια Υπερκινητικότητας:

 • Κινεί νευρικά χέρια και πόδια ή στριφογυρνά στη θέση του
 • Σηκώνεται από τη θέση του στην τάξη, ή σε άλλες καταστάσεις που πρέπει να είναι καθιστός/ή
 • Τρέχει γύρω-γύρω ή σκαρφαλώνει με τρόπο υπερβολικό σε καταστάσεις που αυτή η συμπεριφορά δεν ταιριάζει (σε εφήβους ή ενήλικες μπορεί να υπάρχει μόνο αίσθημα κινητικής ανησυχίας)
 • Δυσκολεύεται να παίξει ήσυχα
 • Είναι συνεχώς «στην πρίζα»
 • Μιλά υπερβολικά
Υπερκινητικό ή απλά ζωηρό?

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι τα περισσότερα παιδιά είναι «υπερκινητικά». Η Υπερκινητικότητα τα βοηθά να εξερευνούν και να μαθαίνουν. Στη ΔΕΠΥ όμως η Υπερκινητικότητα δεν είναι κατάλληλη για την ηλικία του παιδιού -είναι διαφορετικό να τρέχει συνεχώς ένα παιδί 4 ετών από ένα παιδί 10 ετών- και παρουσιάζεται παντού (στο σπίτι, στο σχολείο, στο ιατρείο). Ανεξάρτητα με το που βρίσκονται, τα παιδιά με ΔΕΠΥ είναι συνεχώς «στην πρίζα».

 

Η Υπερκινητικότητα είναι ένα από τα τρία κύρια συμπτώματα της ΔΕΠΥ. Τα άλλα είναι Απροσεξία και Παρορμητικότητα

 

«Απροσεξία»

Η Απροσεξία σχετίζεται και με τη δυσκολία του παιδιού να συγκεντρωθεί σ’ αυτό που κάνει αλλά και με την εύκολη διάσπαση της προσοχής του.

Κριτήρια Απροσεξίας:

 • Αδυνατεί να εστιάσει την προσοχή του σε λεπτομέρειες ή κάνει λάθη απροσεξίας στο σχολείο, στη δουλειά ή σε άλλες δραστηριότητες
 • Δυσκολεύεται να διατηρήσει την προσοχή του συγκεντρωμένη στη μελέτη ή στο παιχνίδι
 • Πολλές φορές δε φαίνεται να ακούσει όταν του μιλούν
 • Δεν ακολουθεί μέχρι τέλους τις οδηγίες και συνεπώς δεν μπορεί να τελειώσει σχολικές εργασίες, μικροθελήματα ή άλλες υποχρεώσεις
 • Δυσκολεύεται να οργανώσει καθήκοντα και δραστηριότητες
 • Αποφεύγει καθήκοντα που απαιτούν σταθερή και διαρκή νοητική εργασία (π.χ. σχολική εργασία ή προετοιμασία για το σχολείο στο σπίτι…)
 • Χάνει πράγματα απαραίτητα για τις δραστηριότητες και τα καθήκοντά του (π.χ. παιχνίδια, μολύβια, μπουφάν….)
 • Διασπάται εύκολα η προσοχή του από εξωτερικά ερεθίσματα
 • Ξεχνά καθημερινές δραστηριότητες

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι πολλά παιδιά είναι απρόσεκτα και ανυπόμονα. Τα παιδιά με ΔΕΠΥ όμως είναι υπερβολικά απρόσεκτα για την ηλικία τους και η απροσεξία τους εντοπίζεται σε όλες τις καταστάσεις στις οποίες δραστηριοποιείται το παιδί (στο σπίτι, στο σχολείο, στην παρέα του…)

 

Wallace1966Όπως αναφέρθηκε ήδη η απροσεξία μπορεί να οδηγήσει σε μη ολοκληρωμένες εργασίες. Ένα διάσημο παράδειγμα είναι ο Leonardo da Vinci. Αν και είναι διάσημος για τους πίνακές του μόνο 17 είναι ολοκληρωμένοι. Η δυσκολία του αυτή έχει επισημανθεί από τον μαθητή του και βιογράφο του:

«Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να ολοκληρώσει τίποτα! Σκέφτεται το τέλος πριν την αρχή»
(Wallace, 1966).

 

Η Απροσεξία είναι ένα από τα τρία κύρια συμπτώματα της ΔΕΠΥ. Τα άλλα είναι Υπερκινητικότητα και Παρορμητικότητα
«Παρορμητικότητα»

Η Παρορμητικότητα είναι ένα από τα τρία κύρια συμπτώματα της ΔΕΠΥ. Τα παιδιά με ΔΕΠΥ μιλούν ή πράττουν «χωρίς να σκέφτονται πριν» και αυτό συχνά δημιουργεί προβλήματα….

dennis

Κριτήρια Παρορμητικότητας:

 • Απαντάει πριν ολοκληρωθεί καν η ερώτηση
 • Δυσκολεύεται να περιμένει τη σειρά του
 • Διακόπτει και ενοχλεί τους άλλους (στο σπίτι, στο σχολείο, στο παιχνίδι)

Η Παρορμητικότητα συχνά μπλέκει τα παιδιά σε επικίνδυνες και ριψοκίνδυνες καταστάσεις γιατί ποτέ δεν σκέφτονται τα αποτελέσματα μιας συγκεκριμένης ενέργειάς τους.

Όλα τα παιδιά γενικά είναι σε κάποιο βαθμό παρορμητικά. Τα παιδιά με ΔΕΠΥ όμως είναι συνεχώς υπερβολικά παρορμητικά για την ηλικία τους και η παρορμητικότητά τους εντοπίζεται σε όλες τις καταστάσεις στις οποίες δραστηριοποιείται το παιδί (στο σπίτι, στο σχολείο, στην παρέα του…).

 

Η Παρορμητικότητα είναι ένα από τα τρία κύρια συμπτώματα της ΔΕΠ-Υ. Τα άλλα είναι Υπερκινητικότητα και Απροσεξία

About Author