Συχνές Ερωτήσεις για τις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του αυτισμού, του συνδρόμου Asperger  και της Διάχυτης Αναπτυξιακής Διαταραχής- Μη Προσδιοριζόμενης Αλλιώς

Ο όρος Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος αναφέρεται σε μια ομάδα διαταραχών (αυτισμός, σύνδρομο Asperger κ.α.) που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο το παιδί επικοινωνεί και συναλλάσσεται με τους άλλους ανθρώπους και την ευελιξία της σκέψης του. Ο αυτισμός χαμηλής λειτουργικότητας είναι η πιο βαριά μορφή από τις ΔΑΦ και συνεπάγεται με σοβαρή διαταραχή στις βασικές επικοινωνιακές δεξιότητες του παιδιού. Συχνά συνυπάρχουν γνωστικές και γλωσσικές διαταραχές.  Η Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή- Μη Αλλιώς Προσδιοριζόμενη όπως και ο όρος «άτυπος αυτισμός» είναι η διάγνωση που χρησιμοποιείται για τα παιδιά που μπορεί να έχουν δυσκολίες σε κάποιους αλλά όχι όλους τους τομείς που απαιτούνται για να δοθεί η διάγνωση του αυτισμού.  Οι βασικές κοινωνικές και επικοινωνιακές δυσκολίες είναι παρούσες και στο σύνδρομο Άσπεργκερ (Asperger) αλλά η διαφορά είναι ότι οι γλωσσικές και γνωστικές δεξιότητες του παιδιού δεν επηρεάζονται.

 

Ποια είναι η διαγνωστική διαδικασία ;

Η διάγνωση γίνεται από τον παιδοψυχίατρο με την συμμετοχή της διεπιστημονικής ομάδας, η οποία αποτελείται από έμπειρους επαγγελματίες στην αξιολόγηση παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές. Το αναπτυξιακό ιστορικό του παιδιού μαζί με την κλινική παρατήρηση/συνέντευξη του παιδιού είναι τα βασικά εργαλεία που βοηθούν τον παιδοψυχίατρο και την υπόλοιπη ομάδα στη διάγνωση. Πολλές φορές μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν ερωτηματολόγια που συμπληρώνουν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί για να βοηθήσουν στη διάγνωση.

 

Σε ποια ηλικία γίνεται συνήθως η διάγνωση;

Μπορεί να είναι δύσκολο να δοθεί σίγουρη διάγνωση για τον αυτισμό πριν την ηλικία των 3 χρόνων. Για τα παιδιά με σύνδρομο Άσπεργκερ η διάγνωση συνήθως γίνεται πολύ αργότερα (όταν το παιδί πάει σχολείο) καθώς οι ανεπτυγμένες γλωσσικές ικανότητες μπορεί να κρύψουν τις άλλες του/της δυσκολίες.

 

Αν το παιδί μου δεν έχει μιλήσει μέχρι την ηλικία των 3, αυτό θα πει πως έχει αυτισμό ;

Πολλά παιδιά αργούν να μιλήσουν χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν αυτισμό. Αν όμως υπάρχουν και άλλες ανησυχητικές ενδείξεις όπως έλλειψη ανταπόκρισης στο όνομα του/της , δυσκολία με την βλεμματική επαφή ή εμμονικό ενδιαφέρον για ασυνήθιστα αντικείμενα ή δραστηριότητες, τότε μπορεί οι γονείς πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιο ειδικό ακόμα και αν το παιδί είναι μικρότερο των 3 χρόνων.

 

Θεραπεύεται ο Αυτισμός; Ποιες είναι οι καλύτερες παρεμβάσεις;

Μέχρι στιγμής, δεν έχει βρεθεί θεραπεία για τον αυτισμό. Τα προγράμματα παρέμβασης πρέπει να είναι εξατομικευμένα, με την βοήθεια ειδικών έμπειρων στις ΔΑΦ και προσαρμοσμένα στις ικανότητες, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του κάθε παιδιού. Οι καλύτερες παρεμβάσεις συνήθως αποτελούνται από συνδυασμό δομημένων τεχνικών και ελεύθερων δραστηριοτήτων και έχουν τα εξής χαρακτηριστικά

  • Εξειδικευμένη διδακτική ύλη για παιδιά με ΔΑΦ
  • Έμφαση στην ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων
  • Συμμετοχή της οικογένειας
  • Συστηματική και δομημένη διδασκαλία
  • Εντατική παρέμβαση (τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα)
  • Ηλικιακά και αναπτυξιακά προσαρμοσμένες δραστηριότητες
  • Συμμετοχή παιδιών με τυπική ανάπτυξη

 

Να είστε πολύ επιφυλακτικοί με όποια παρέμβαση υπόσχεται μόνιμη θεραπεία.

About Author