Τα παιδιά και η τηλεόραση

Η παρακολούθηση της τηλεόρασης αποτελεί μια σημαντική δραστηριότητα της καθημερινής ζωής για τα παιδιά, τους εφήβους και την οικογένεια γενικότερα. Υπολογίζεται ότι ο μέσος όρος παρακολούθησης τηλεόρασης από τα παιδιά ημερησίως είναι 3 έως 4 ώρες. Στο τέλος του Γυμνασίου τα παιδιά θα έχουν περάσει μπροστά στην τηλεόραση περισσότερες ώρες από όσες μέσα στην τάξη. Ενώ η τηλεόραση μπορεί να ψυχαγωγεί, να ενημερώνει και να κρατά συντροφιά στα παιδιά, ταυτόχρονα τα επηρεάζει με ανεπιθύμητους τρόπους.

Ο χρόνος που αφιερώνουν τα παιδιά στην τηλεόραση τα απομακρύνει από άλλες σημαντικές δραστηριότητες όπως το διάβασμα, η ολοκλήρωση των σχολικών εργασιών, το παιχνίδι, η άσκηση, η αλληλεπίδραση με την οικογένεια και η κοινωνική συναναστροφή. Επιπρόσθετα, οι πληροφορίες που παίρνουν τα παιδιά από την τηλεόραση μπορεί να είναι λανθασμένες ή ακόμα και επικίνδυνες, ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες που δυσκολεύονται να διακρίνουν τι διαφορά μεταξύ των φανταστικών δεδομένων της τηλεόρασης και της πραγματικότητας.

Τα παιδιά που παρακολουθούν πολλές ώρες τηλεόραση είναι πιθανό να:

 • έχουν χαμηλότερους βαθμούς στο σχολείο
 • διαβάζουν λιγότερα βιβλία
 • αθλούνται λιγότερο
 • είναι παχύσαρκα

Η βία, η σεξουαλικότητα τα στερεότυπα του φύλου και της εικόνας του σώματος, η χρήση αλκοόλ και ουσιών είναι κοινά στα τηλεοπτικά προγράμματα. Τα μικρά παιδιά επηρεάζονται εύκολα και μπορεί να υποθέσουν ότι αυτό που βλέπουν στην τηλεόραση είναι ασφαλές, τυπικό και αποδεκτό. Σαν αποτέλεσμα η τηλεόραση εκθέτει τα παιδιά σε συμπεριφορές και στάσεις που είναι δύσκολο να κατανοήσουν και να ενσωματώσουν.

Η ενεργός γονεϊκή συμμετοχή και έλεγχος συνεισφέρει στο να αποκτήσουν τα παιδιά θετική σχέση με την τηλεόραση.

 1. Ελαττώστε τη συνολική ημερήσια παρακολούθηση τηλεόρασης (συμπεριλαμβανόμενων και των διαφόρων ταινιών σε DVD, κασέτες κλπ) σε όχι περισσότερο από 1-2 ώρες ποιοτικού προγράμματος καθημερινά
 2. Μην εγκαθιστάτε τηλεόραση στο δωμάτιο των παιδιών.
 3. Μην επιτρέπετε την παρακολούθηση τηλεόρασης για παιδιά κάτω των 2 ετών και ενισχύστε τις περισσότερο διαδραστικές δραστηριότητες που προωθούν την ανάπτυξη του εγκεφάλου όπως η συνομιλία, το παιχνίδι, τα τραγούδια και το διάβασμα μαζί σας.
 4. Ελέγξτε τα προγράμματα που παρακολουθούν τα παιδιά και οι έφηβοι. Τα προγράμματα πρέπει να είναι ενημερωτικά, εκπαιδευτικά και όχι βίαια.
 5. Παρακολουθείστε τα προγράμματα μαζί με τα παιδιά και συζητήστε μαζί τους το περιεχόμενο. Κατά τη διάρκεια μπορείτε να κάνετε συνδέσεις με βιβλία, μέρη και προσωπικά γεγονότα που σχετίζονται με το πρόγραμμα που παρακολουθείτε. Συζητείστε με τα παιδιά τις δικές σας προσωπικές αλλά και τις οικογενειακές αξίες. Ζητείστε από τα παιδιά να συγκρίνουν αυτό που παρακολουθούν με αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα.
 6. Χρησιμοποιείστε τα μη ενδεδειγμένα τηλεοπτικά προγράμματα προκειμένου να συζητήσετε με τα παιδιά σας θέματα σχετικά με τη βία, τη σεξουαλικότητα και τη χρήση αλκοόλ και ουσιών και το κάπνισμα. Μπορείτε να συζητήσετε επίσης το ρόλο της διαφήμισης και τη συμβολή της στο καταναλωτισμό.
 7. Χρησιμοποιείστε την εγγραφή προγραμμάτων προκειμένου να καταγράψετε ποιοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά.
 8. Υποστηρίξετε τις προσπάθειες των σχολείων για εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τα ΜΜΕ.
 9. Υποστηρίξτε εναλλακτικούς τρόπους ψυχαγωγίας των παιδιών συμπεριλαμβανομένων του διαβάσματος, του αθλητισμού, των hobbies και του δημιουργικού παιχνιδιού.

About Author

Enroll Your Words