Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία

Μια από τις πιο συχνές αιτίες σχολικής υποεπίδοσης και αποτυχίας είναι η ύπαρξη μαθησιακών δυσκολιών.
Οι Μαθησιακές Δυσκολίες διακρίνονται σε Ειδικές όπως Δυσλεξία, Δυσορθογρφία, Δυσγραφία, Διαταραχή των Μαθηματικών και Γενικές Μαθησιακές Δυσκολίες και αφορούν ένα σύνολο προβλημάτων που επηρεάζουν τις σχολικές δεξιότητες. Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζουν δυσκολίες σε:

  • Ανάγνωση
  • Κατανόηση (Κειμένων)
  • Γραφή (Ορθογραφία, Γραπτή Έκφραση, εφαρμογή γνωστών γραμματικών κανόνων)
  • Μαθηματικά (πράξεις, προβλήματα).

Η έγκαιρη αναγνώριση των παιδιών και η κατάλληλη θεραπευτική και εξατομικευμένη προσέγγιση, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή είναι απαραίτητη όχι μόνο για την βελτίωση της σχολικής επίδοσης αλλά και για την ενίσχυση της αυτοεκτίμησής του.