Η εργοθεραπεία έχει σκοπό την ανάκτηση και τη διατήρηση δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής και τη βελτίωση της λειτουργικότητας και αυτονομίας του κάθε παιδιού.

Διαταραχές της Κινητικότητας

Στην Προσχολική και Σχολική Ηλικία παρουσιάζονται δυσκολίες που αφορούν:

  • Αδρή Κινητικότητα
  • Λεπτή Κινητικότητα
  • Οπτικοκινητικό Συντονισμό
  • Προσανατολισμό σε Τόπο και Χρόνο

Είναι υψίστης σημασίας η έγκαιρη διάγνωση των παραπάνω δυσκολιών για την αυτοεκτίμηση του παιδιού, την ανάπτυξή του αλλά και την προσαρμογή του στο σχολικό περιβάλλον.