Η παιδοψυχιατρική εκτίμηση έχει σκοπό τη διάγνωση και την εξεύρεση όλων εκείνων των παραγόντων που οδηγούν στις δυσκολίες.

 

Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος

Οι Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, αφορούν σε δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία. Επίσης σχετίζονται με έντονα περιορισμένες δραστηριότητες και ενδιαφέροντα του παιδιού. Ανάλογα με τη βαρύτητα της διαταραχής, τα παιδιά μπορεί να δείχνουν κάποια επικοινωνία ή να είναι εντελώς απομονωμένα. Η δυσκολία στην επικοινωνία ποικίλει από την πλήρη απουσία λόγου μέχρι πιο ήπιες αποκλίσεις.
Στο φάσμα συμπεριλαμβάνεται επίσης μεγάλος αριθμός παιδιών με ανεπηρέαστες τις γνωστικές και ακαδημαϊκές τους επιδόσεις, που παρουσιάζουν όμως έλλειψη επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων, δυσχέρεια στην συναισθηματική κατανόηση και την κατανόηση των κοινωνικών κανόνων.
Τις περισσότερες φορές τα παιδιά αυτά είναι απομονωμένα, δεν έχουν ή δυσκολεύονται να κρατήσουν φίλους. Στο σχολείο μπορεί να γίνονται συχνά ο στόχος των υπόλοιπων παιδιών της τάξης ενώ παράλληλα λόγω συμπεριφορών που οφείλονται στα κοινωνικά και επικοινωνιακά τους ελλείμματα να δημιουργούν προβλήματα.

ΔΕΠΥ

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) χαρακτηρίζεται από υπερβολική για την ηλικία του παιδιού Απροσεξία, Κινητικότητα και Παρορμητικότητα. Στην πλειοψηφία τους τα άτομα με ΔΕΠΥ παρουσιάζουν ταυτόχρονα γενικά ή ειδικά μαθησιακά προβλήματα που επιβαρύνουν την σχολική επίδοση.
Η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της διαταραχής έχουν καθοριστική σημασία για την ομαλή συναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη του παιδιού.
Το ολοκληρωμένο θεραπευτικό πρόγραμμα είναι σε κάθε περίπτωση εξατομικευμένο ανάλογα με την ηλικία και τις ανάγκες του ατόμου και περιλαμβάνει εκπαίδευση του σχολείου και της οικογένειας σε τρόπους ελέγχου της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς, ατομική θεραπεία του παιδιού, εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες και αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών.