Ο στόχος της ψυχολογικής υποστήριξης είναι η αρχική αξιολόγηση, παρέμβαση και θεραπεία προκειμένου να αντιμετωπιστούν όλοι οι παράγοντες που οδηγούν σε δυσκολίες.

 

Υπερβολική Ενασχόληση με το Διαδίκτυο

Αποτελεί πια γεγονός ότι πολλές οικογένειες προβληματίζονται σχετικά με τον τρόπο χειρισμού του χρόνου που δαπανούν τα παιδιά τους στα ηλεκτρονικά μέσα καθώς συχνά, καταναλώνουν τόσες πολλές ώρες στα ηλεκτρονικά παιχνίδια ή στα κοινωνικά δίκτυα, που παραμελούν εντελώς το σχολείο τους, τα χόμπι, τους φίλους και την οικογένειά τους.
Πολλές φορές ο «εθισμός» στα ηλεκτρονικά/διαδικτυακά παιχνίδια, αποτελεί το σύμπτωμα μιας υποκείμενης δυσκολίας και για αυτό μπορεί να συνυπάρχει με συναισθηματικές διαταραχές. Η έγκαιρη αντιμετώπιση του φαινομένου, με την ατομική συμβουλευτική στο παιδί αλλά και τη συμβουλευτική ολόκληρης της οικογένειας, είναι υψίστης σημασίας, προκειμένου να μειωθούν οι ώρες που δαπανά ένα παιδί στο διαδίκτυο και να επανέλθει το ενδιαφέρον στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής.

Το Κέντρο Ειδικών Θεραπειών Ψυχικού “Θέραπειν» εξειδικεύεται σε θέματα συμπεριφορών εξάρτησης από τα διαδικτυακά παιχνίδια. Η πολύχρονη εμπειρία των ειδικών στο συγκεκριμένο θέμα έχει συμβάλει στην επιτυχημένη διαμόρφωση ενός εξατομικευμένου τρόπου παρέμβασης με σκοπό την ψυχο-συναισθηματική ανάπτυξη και ευεξία του παιδιού- εφήβου αλλά και ενηλίκου.

Το πρόγραμμα παρέμβασης συνήθως περιλαμβάνει:

  •  Παιδοψυχιατρική Εκτίμηση / Διαφοροδιάγνωση
  • Ατομική θεραπεία
  • Ομαδικές συναντήσεις μεταξύ εφήβων
  • Συμβουλευτική γονέων
Εκφοβισμός

Ο σχολικός ή διαδικτυακός εκφοβισμός είναι ένα θέμα που ταλαιπωρεί αρκετούς εφήβους, γονείς, εκπαιδευτικούς και παιδιά. Ο όρος αναφέρεται στις επαναλαμβανόμενες επιθετικές συμπεριφορές που γίνονται εσκεμμένα από ένα παιδί προς ένα άλλο, με σκοπό να το πληγώσει.
Ο εκφοβισμός, είτε σχολικός είτε διαδικτυακός, είναι μια ποινικά αξιόποινη πράξη που σαφώς μπορεί να τραυματίσει ψυχικά ένα παιδί.
Η έγκαιρη αντιμετώπιση και διευθέτηση του φαινομένου, με ατομική συμβουλευτική, συμβουλευτική οικογένειας αλλά και παροχή συμβουλών προς τους εκπαιδευτικούς, είναι πρωταρχικής σημασίας προκειμένου να μειωθούν οι συνέπειες στην ψυχική λειτουργικότητα του παιδιού.

 

Πρόληψη σε ευαίσθητες ομάδες παιδιών και εφήβων – Ενημέρωση
  • Έγκαιρη παρέμβαση στα σχολεία για εντόπιση μαθησιακών προβλημάτων και ιδιαίτερα σε παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής -Υπερκινητικότητας και Άγχος, τα οποία χωρίς παρέμβαση και υποστήριξη έχουν δυσμενή πορεία και πρόγνωση για την ενήλικη ζωή
  • Διοργάνωση ημερίδων για την ενημέρωση γονέων, εκπαιδευτικών και του ευρύτερου κοινού στην Αθήνα και την επαρχία
  • Έγκαιρη παρέμβαση στο σχολείο και την οικογένεια σε παιδιά με Διαταραχές Αυτιστισκού Φάσματος, Ειδικές Διαταραχές της Ανάπτυξης, Δυσκολία στο λόγο, Άλλα προβλήματα
  • Συνεργασία με εκπαιδευτικούς για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση παιδιών και εφήβων, σχετικά με τις ψυχολογικές ιδιαιτερότητες της παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

 

Ομάδες Γονέων

Χωρίς την κατάλληλη στήριξη των γονέων οποιαδήποτε προσπάθεια αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων θα ήταν ελλιπής.
Οι ομάδες γονέων περιλαμβάνουν συμβουλευτική και παροχή γνώσεων για την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων με σκοπό τη βελτίωση της επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια. Επίσης, θίγονται εξειδικευμένα θέματα όπως σωστή χρήση του διαδικτύου, άγχος, τρόποι γονεϊκής ανατροφής κ.α.

 

Ομάδες Εφήβων

Στο κέντρο συμβουλευτικών υπηρεσιών Θέραπειν λειτουργούν ομάδες εφήβων που σκοπό έχουν την ενημέρωση τους για θέματα που αφορούν στις νέες τεχνολογίες. Συγκεκριμένα, στις ομάδες διαπραγματευόμαστε μαζί με τους εφήβους θέματα όπως η υπερβολική ενασχόληση με το διαδίκτυο, καταλληλότητα των διαδικτυακών παιχνιδιών, η σχέση μας με τα κοινωνικά δίκτυα και τις διαδικτυακές εφαρμογές, προστασία των προσωπικών μας δεδομένων, διαδικτυακός εκφοβισμός, επικίνδυνες επαφές με αγνώστους, sexting.